22 lipca 2016

Opis rozwiązania

Co to jest e-VideoLearning?

 

  • to wersja systemu VidCom.pl dedykowana nauczaniu na odległość, której unikalna funkcjonalność pozwala na przeniesienie typowych zajęć lekcyjnych, szkoleń, wykładów, czy seminariów w wirtualną rzeczywistość z zachowaniem wszystkich aspektów charakterystycznych dla tradycyjnego spotkania;
  • to technologia w służbie przyszłości edukacji, oferująca równe szanse rozwoju i dostępu do nauki dla wszystkich, bez barier dostępu i odległości między uczniem a szkołą.

 

Co daje e-VideoLearning?

 

  • oferuje niezwykle bogatą funkcjonalność, m.in.: Białą Tablicę, wyświetlanie prezentacji PowerPoint, udostępnianie plików, udostępnianie pulpitu, wirtualne testy i i ankiety, prowadzenie wykładów na żywo lub ich prezentację z odtworzenia oraz kontrolę obecności, przydzielanie do grup i zarządzanie czasem trwania zajęć – a wszystko to na żywo, z pełną interakcją użytkowników;
  • pozwala na ograniczanie nawet do 80% wydatków na organizację tradycyjnych szkoleń i konferencji. Jednocześnie rozwiązanie to zapewnia niesamowite oszczędności czasu niezbędnego na dotarcie uczestników oraz organizację samego szkolenia;
  • to nowa, ciekawa, niespotykana dotąd forma prowadzenia szkoleń, wykładów, czy seminariów, która nie tylko pozwala na kompleksowy przekaz wiedzy z określonego zagadnienia, ale jednocześnie wpływa na rozwój świadomości informatycznej i umiejętności posługiwania się komputerem przez użytkowników;
  • jest technologią równych szans w edukacji wszystkich szczebli, znoszącą bariery dostępu do nauki takie jak: odległość, czy niepełnosprawność oraz powodującą wzrost atrakcyjności dotychczasowej formy prowadzenia zajęć;
  • jest technologią jutra, umożliwiającą przeprowadzanie szkoleń przez Internet z dowolną liczbą uczestników bez konieczności posiadania specjalistycznego sprzętu. Szkolnictwo może wykorzystać ten system dla organizacji zajęć lekcyjnych, konsultacji, korepetycji, zajęć indywidualnych z domu oraz e-wywiadówek dla rodziców;
  • to również wirtualne narady i konferencje, szkolenia dla kadr pedagogicznych, wymiana informacji i dokumentów pomiędzy jednostkami oraz wirtualne spotkania uczniów i studentów ze znanymi osobami i ekspertami z danych dziedzin.

 

Oferta dla Klienta:
W ramach wersji dedykowanej e-VideoLearning Klient otrzymuje czytelną i przyjazną użytkownikowi aplikację do prowadzenia wirtualnych zajęć, kontawykładowców, konta studentów oraz panel administracyjny do zarządzania procesem nauczania. VidCom.pl oferuje również kompleksową ekspercką obsługę posprzedażową oraz tzw. pakiet usług wdrożeniowych.