22 lipca 2016

Przepustowość

Konferencja w ramach jednej podsieci.
Konferencja w ramach różnych podsieci.
Konferencja w ramach dwóch różnych podsieci.