22 lipca 2016

OPIS ROZWIĄZANIA

 

Co to jest e-VideoUrząd?

 

  • to wersja dedykowana systemu VidCom.pl przeznaczona dla nowoczesnych urzędów administracji publicznej, umożliwiająca płynny i szybki kontakt pomiędzy oddziałami, departamentami lub pracownikami w układzie room-to-room;
  • to rozwiązanie oferujące petentom urzędu darmowy kontakt audio/video/czat z urzędnikami bez konieczności osobistego odwiedzania urzędów.

 

Co daje e-VideoUrząd?

 

  • zapewnia przede wszystkim płynną, szybką i efektywną komunikację oraz wymianę informacji, dokumentów i uzgodnień pomiędzy jednostkami administracji publicznej oraz ich oddziałami, departamentami, czy pracownikami w układzie room-to-room;
  • jest wyjątkowo użytecznym narzędziem dla organizacji narad, konferencji, czy szkoleń w urzędach, oferujący nie tylko pełną interakcję audio/video/czat uczestników, ale również kompleksowe narzędzia szkoleniowe;
  • zmienia utarty wizerunek postrzegania kontaktu z urzędnikiem, jako osobą niedostępną, zabieganą i często nieprzychylną petentowi;
  • wychodzi naprzeciw oczekiwaniom petentów, którzy nie muszą osobiście fatygować się do urzędu chcąc załatwić swoje sprawy, nie muszą również stać w kolejkach do tzw. „okienka” – wszystko to mogą załatwić z domu, przed własnym komputerem;
  • pozwala na tworzenie specjalnych stref konsultacyjnych na stronie WWW urzędu, dzięki czemu petent nie musi błądzić w poszukiwaniu właściwego danej sprawie urzędnika.

 

Oferta dla Klienta

W ramach wersji dedykowanej e-VideoUrząd Klient otrzymuje czytelną i przyjazną aplikację do komunikacji oraz wirtualnej obsługi petentów, kompleksowy zestaw narzędzi do przeprowadzania szkoleń, konta dostępowe dla konsultantów (urzędników), konta wykładowców i konta studentów niezbędne dla organizacji i przeprowadzania szkoleń oraz całościowy branding spójny aktualną witryną WWW urzędu. VidCom.pl oferuje również kompleksową ekspercką obsługę posprzedażową oraz tzw. pakiet usług wdrożeniowych.