22 lipca 2016

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA

 

 

 

 

System do wideokomunikacji VidCom.pl w trosce o najwyższy poziom bezpieczeństwa przekazywanych danych i informacji, jest zabezpieczony najnowszymi technologiami szyfrowania danych, w pełni zabezpieczającymi przed włamaniem lub wykradzeniem przesyłanych informacji.

 

Twórcy aplikacji dostrzegli również zagrożenia płynące z nieodpowiedzialnego używania w biznesie amatorskich rozwiązań komunikacyjnych i dlatego podczas tworzenia systemu szczególny nacisk położono na kwestie związane z zapewnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa i poufności przesyłanych informacji, m.in.:

 

Szyfrowanie komunikacji tekstowej 256 bitowym kluczem.

Transmisja przesyłanego tekstu szyfrowana jest silnym 256 bitowym kluczem, co powoduje, że nawet w przypadku jej przechwycenia „włamywacz” zobaczy jedynie zakodowany tekst bez możliwości jego odczytania. Szyfr jest praktycznie niemożliwy do złamania.

Poziom szyfrowania komunikacji VidCom.pl odpowiada systemom zabezpieczeń stosowanym w bankowości internetowej, co gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa prowadzonych wideokonferencji.

 

Dwupoziomowe zabezpieczenie dostępu dla osób niepowołanych.

Dostęp do systemu oraz wideokonferencji zabezpieczony jest poprzez konieczność podania unikalnego identyfikatora oraz hasła. Zarówno samo zalogowanie się do systemu, jak i dołączenie do konferencji (w przypadku zastosowania takich wymagań przez Gospodarza) wymaga zalogowania się za pomocą loginu i hasła.

Takie działania powodują, że dostęp do wideokonferencji przez osoby niepowołane jest niezwykle utrudniony.

 

Komunikacja przez większość znanych zapór ogniowych.

Kluczowym elementem podczas rzeczywistej komunikacji wideo przez Internet jest fakt, czy użytkownicy są w stanie połączyć się między sobą korzystając z różnych produktów Firewall i odmiennej konfiguracji. Firewall może nieumyślnie zablokować sesję wideo, powodując niezadowolenie użytkowników, zmniejszenie produktywności i nawet doprowadzić czasami do utraty potencjalnych korzyści biznesowych. Instytucje podchodzące bardzo rygorystycznie do poziomu bezpieczeństwa stosują specyficzne ustawienia zapory sieciowej (firewall), blokujące dostęp do Internetu wszystkim programom, oprócz podanych przez administratora wyjątków.

 

Możliwość instalacji na własnych serwerach, w ramach wewnętrznej sieci.

Dla firm i instytucji, które nie chcą, bądź nie mogą stosować systemów, pracujących w oparciu o rozwiązania i serwery umiejscowione poza swoją siecią, przygotowaliśmy możliwość zamówienia kopii platformy VidCom.pl. Jest to forma dedykowanej platformy, którą można zainstalować na serwerze firmowym, działającym w wewnętrznej (np. całkowicie zamkniętej) sieci, czyli tzw. wersja serwerowa.