22 lipca 2016

Nowy wymiar komunikacji

 

 

W dobie nieustającego postępu technologicznego i ponadnaturalnego tempa zmian we wszystkich gałęziach rynkowej działalności powstają nowe czynniki decydujące o sukcesie firm i przedsiębiorców, takie jak: innowacyjność stosowanych rozwiązań, elastyczność dostosowywania się do zmian, szybkość dostępu do informacji i jej wymiany, czy też poszukiwanie nowych funkcjonalnych rozwiązań. Nie ulega również żadnej wątpliwości, że sprawna i niezakłócona komunikacja jest czynnikiem warunkującym rozwój firmy oraz narzędziem niezbędnym do budowania przewagi konkurencyjnej. Dlatego też w procesach decyzyjnych zarządów większych i mniejszych korporacji coraz to większą rolę odgrywają systemy komunikacyjne, a pośród nich systemy wideokonferencyjne, pozwalające na błyskawiczną komunikację wielu ludzi znajdujących się w odrębnych miejscach kraju, czy nawet świata. Systemy te gwarantują przede wszystkim minimalizowanie czasu komunikacji, procesu decyzyjnego oraz obiegu informacji. Takie działania niosą ze sobą także kolejną bardzo istotną na rynku konkurencyjnym korzyść w postaci znacznej redukcji kosztów działalności i ewentualnych „kosztów utraconych szans”.

 

Rozwój wideokonferencji jest szczególnie widoczny w Stanach Zjednoczonych oraz w krajach Europy Zachodniej, czyli wśród największych i najważniejszych graczy na rynkowej mapie świata. To właśnie tam tworzona jest większość nowości i trendów, które z czasem wchodzą do powszechnego użytku i stają się nieodłącznymi elementami nie tylko biznesowej rzeczywistości, ale również codzienności każdego z nas. Wystarczy wspomnieć o telefonii komórkowej, czy Internecie. Kto dziś wyobraża sobie „normalne” funkcjonowanie świata w wymiarze gospodarczym, społecznym, czy politycznym bez tych technologii? Nie inaczej jest z systemami do wideokonferencji, umożliwiającymi komunikację audio-wideo na odległość, powodującymi znaczące transformacje w funkcjonowaniu komunikacji w świecie biznesu. Wzrost popularności wideokonferencji związany jest przede wszystkim z nieustannym dążeniem do maksymalizowania szybkości i jakości komunikacji oraz potrzebą obniżania kosztów, związanych z wydatkami na podróże służbowe, zakupem drogiej infrastruktury komunikacyjnej, czy dostępem do odpowiedniego zaplecza lokalowego.

 

Potrzeba dostępu do jak najlepszych i jak najtańszych form komunikacji biznesowej coraz silniej widoczna jest również na polskim rynku. I to nie tylko dla zagranicznych firm, wprowadzających na nasz rynek swoje standardy funkcjonowania, ale także (a może przede wszystkim) dla krajowych podmiotów, które muszą konkurować z zagranicznymi potentatami. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, polska firma VidCom.pl – będąca ekspertem i dostawcą najnowszych rozwiązań w dziedzinie profesjonalnej komunikacji i wideokomunikacji przez Internet – stworzyła i wprowadziła w 2006 roku pierwsze polskie narzędzie do wideokomunikacji pod postacią systemu VidCom.pl. Stworzony przez firmę system jest nie tylko pierwszym polskim tego typu rozwiązaniem, ale również produktem mogącym śmiało konkurować z najlepszymi programami światowych potentatów tej branży. Co natomiast warte jest szczególnego podkreślenia, to fakt, że całość oferty jest jedynym tego typu zestawem narzędzi na świecie.