22 lipca 2016

Oferta w chmurze

Od 2010 roku wszystkie kluczowe produkty firmy VidCom.pl, tj. wersje dedykowane, wersja serwerowa oraz WebChat oferowane są – poza tradycyjnymi własnymi kanałami sprzedaży – także w postaci chmury (cloud computing). Wyeliminowano w ten sposób konieczność zakupu przez Klienta licencji, jak również konieczność instalowania oraz administrowania oprogramowaniem. Klient płaci wyłącznie za użytkowanie określonej usługi, np. za możliwość korzystania z oprogramowania do wideokonferencji, nie musi natomiast dokonywać zakupu sprzętu ani oprogramowania.

 

Aktualnie w przygotowaniu jest projekt udostępniania powyższej oferty w modelu umożliwiającym współpracę z centrami danych. Pierwszym partnerem strategicznym zostało Data Center Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa S.A.

 

Cloud computing, czyli świadczenie usług w tzw. chmurze, to technologia wspierana przez VidCom.pl od początku działalności, kiedy to jeszcze nie była medialnie rozpoznawalnym określeniem. Obecnie jest to coraz popularniejsza forma dostępu do różnego rodzaju rozwiązań. Wspierana nie tylko przez największych gigantów rynku masowego, ale również przez producentów rozwiązań specjalistycznychi biznesowych, w tym wielu polskich. Definicja Amerykańskiego National Institute of Standards and Technology stanowi: „Jest to model dostępu do puli współdzielonych zasobów przetwarzających dane, które mogą być dynamicznie rozdysponowane
i udostępnione w sieci na żądanie, przy minimalnym udziale dostawcy”. Cloud to już nie tylko modne hasło marketingowe, ale rzeczywistość. W opinii 51% szefów IT uczestniczących w konferencji Cloud Computing World Forum, chmura staje się jednym
z ważniejszych kierunków rozwoju korporacyjnych środowisk informatycznych (za: Computerworld.pl). Inwestycje w jej rozwój, w skali globalnej szacowane są na poziomie miliardów dolarów.