22 lipca 2016

Podstawowa funkcjonalność

 

WYBIERZ INTERESUJĄCY CIĘ TEMAT:

 

 

 

 

KOMUNIKATOR ViCo I ZNACZNIE WIĘCEJ…

System VidCom.pl to nie tylko komunikator – to przede wszystkim kompleksowe, profesjonalne i multifunkcyjne narzędzie dedykowane nowoczesnej komunikacji przez Internet. System umożliwia przesył i odbiór obrazu video, dźwięku oraz wiadomości tekstowych, jak również kolaborację danych w tym samym czasie pomiędzy dowolną liczbą użytkowników, w dowolnym miejscu na świecie.

 

 

PREZENTACJE PowerPoint

 

Prezentacje PowerPoint to najczęściej wykorzystywana forma przekazu informacji podczas szkoleń, spotkań, kursów, czy konferencji.

System umożliwia jednoczesne wyświetlanie prezentacji PowerPoint u wszystkich uczestników wirtualnego spotkania z jednoczesną pełną interakcją audio/video/tekst.

Każdy uczestnik spotkania może również w dowolny sposób modyfikować wyświetlane prezentacje PowerPoint w zależności od nadanego mu statusu.

Wszystkie wyświetlane i zmieniane w trakcie spotkania prezentacje PowerPoint mogą zostać zapisane na dysku oraz błyskawicznie rozesłane do wszystkich uczestników.

 

 

WSPÓLNA PRACA NA „BIAŁEJ TABLICY”

System VidCom.pl pozwala na równoczesną pracę wszystkich uczestników wirtualnego spotkania na jednym wspólnym polu, zwanym Białą Tablicą, będącej odzwierciedleniem fizycznej tablicy w sali konferencyjnej.

Każdy z uczestników może na niej pisać, zakreślać, dodawać swoje uwagi z jednoczesną pełną interakcją audio/video/tekst.

System VidCom.pl umożliwia również wspólną jednoczesną pracę na jednym dokumencie (np. Word, Excel, PDF).

 

 

ANKIETY I TESTY ONLINE

 

System VidCom.pl umożliwia przeprowadzenie testów i badań ankietowych online.

Opcja Testy daje możliwość sprawdzenia poziomu przyswojenia wiedzy zdobytej podczas szkolenia przez uczestników, może również być doskonałym narzędziem rekrutacyjnym podczas wstępnej selekcji kandydatów.

Opcja Ankiety to z kolei możliwość poznania preferencji uczestników na różne tematy, jak również sposób na przeprowadzanie tajnych głosowań.

Do dyspozycji pozostają 4 rodzaje pytań. System pomoże także ocenić testy, podpowiadając ustaloną punktację każdego pytania, a na koniec sumując wyniki.

 

 

UDOSTĘPNIANIE PLIKÓW

 

Pliki konferencji to niezwykle użyteczna funkcja pozwalająca Gospodarzowi konferencji udostępniać wszystkim uczestnikom wirtualnego spotkania w tym samym czasie wiele plików do pobrania.

To również schowek plików konferencji, w którym można przechowywać pliki związane z jej tematem. Uczestnicy mogą zapisać pliki na dysku lub otworzyć je w dowolnym momencie.

W ramach tej opcji dostępna jest również cała historia przesyłanych i pobieranych plików związanych z daną konferencją.

 

 

UDOSTĘPNIANIE PULPITU

 

System VidCom.pl posiada wyjątkową funkcję, jaką jest Udostępnianie pulpitu. To nowoczesne rozwiązanie zostało wprowadzone w ramach dotychczasowej funkcjonalności komunikatora ViCo. Za jej pomocą Gospodarz konferencji może udostępnić widok swojego pulpitu wszystkim uczestnikom wirtualnego spotkania, a następnie swobodnie operować na nim, co widoczne jest na monitorach pozostałych użytkowników zalogowanych w danej konferencji.

Rozwiązanie szczególnie użyteczne podczas szkoleń z obsługi dowolnych aplikacji i programów komputerowych. Daje możliwość wyświetlania dowolnych dokumentów na ekranach wszystkich uczestników konferencji, niezależnie od formatu w jakich są zapisane. Jednocześnie, ze względów bezpieczeństwa, rozwiązanie jest tak zaprojektowane, że uniemożliwia ingerencję i dokonywanie niepożadanych zmian przez osoby oglądające pulpit Gospodarza w jego zawartość.

Unikalność tego rozwiązania polega na tym, że w trakcie udostępniania pulpitu przez Gospodarza, zachowana jest komunikacja audio/video/czat między wszystkimi uczestnikami konferencji.

 

 

WERSJA WEB’OWA SYSTEMU

 

Z systemu VidCom.pl można korzystać zarówno za pośrednictwem aplikacji ViCo, jak również poprzez przeglądarkę internetową, dzięki czemu nie mając dostepu do własnego komputera, zawsze można wywołać konferencję zapraszając do niej osoby ze swojej bazy kontaktów zapisanych w systemie.

Za pośrednictwem wersji komunikatora online działającego bezpośrednio przez WWW również można dołączyć do konferencji.

 

 

WIDEOTRANSMISJE I WIRTUALNE SPOTKANIA

 

System VidCom.pl można wykorzystać do zorganizowania wirtualnego spotkania ekspertów w danej dziedzinie, bez konieczności fizycznej obecności autorytetów w danej Sali konferencyjnej.

Specjalna wersja dedykowana umożliwia przeprowadzanie transmisji video „na żywo” z dowolnego wydarzenia bezpośrednio na stronie www.

Rozwiązanie to jest idealne dla restauracji, pubów, dyskotek, ale również dla uczelni wyższych, czy nawet kościołów.

 

 

NAGRYWANIE KONFERENCJI

System VidCom.pl oferuje również mozliwość nagrywania konferencji. Funkcjonalność ta umożliwia nagrywanie w czasie rzeczywistym trwających konferencji, zapisywanie ich w systemie ViCo, a następnie odtwarzanie w dowolnym momencie poprzez komunikator ViCo.

Rozwiązanie szczególnie użyteczne w przypadkach prezentacji produktów, czy szkoleń wdrożeniowych – do wielokrotnego wykorzystania. Nagrywanie konferencji to również doskonała metoda archiwizacji odbytych konferencji, spotkań, posiedzeń zarządu, itp. Niebagatelną rolę odgrywa także w kwestiach zachowania najwyższych standardów obsługi klienta, umożliwiając nagrywanie rozmów z konsultantami, czy wirtualnymi centrami obsługi klienta.

Funkcjonalność zapewnia możliwość nagrywania konferencji w różnych rozdzielczościach, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia pojemności dysku twardego, na którym nagrania będą przechowywane.

 

 

KONFERENCJE MONO

 

Konferencje mono to zupełnie nowe, unikalne na skalę globalną rozwiązanie w sferze systemów wideokonferencyjnych, oferowane przez VidCom.pl.

Funkcjonalność ta powoduje, że Gospodarz konferencji widzi i słyszy wszystkich uczestników wirtualnego spotkania, natomiast uczestnicy nie widzą i nie słyszą się między sobą, natomiast każdy z nich widzi i słyszy Gospodarza.

Rozwiązanie to jest właściwe w szczególności dla konferencji mających charakter wykładów, seminariów, czy prelekcji, gdzie zachowanie porządku wypowiedzi oraz czytelność i brak wzajemnych zakłóceń w przekazie prelegenta ma znaczenie pierwszorzędne.

Konferencje mono są również rozwiązaniem idealnym dla szkoleń wewnętrznych w ramach jednej firmowej sieci internetowej, w której minimalizują obciążenie tejże sieci w postaci zasobów internetowych przypadających na jedno stanowisko.

 

 

powrót do góry
 
Różnorodność form komunikacji

Komunikacja tekstowa „1:1” / „1 : wielu” / „wielu : wielu”

System pozwala wysyłać komunikaty tekstowe zarówno do uczestników spotkania, jak i do wszystkich osób na liście kontaktów aktualnie zalogowanych do systemu. Można wysyłać wiadomości do jednego rozmówcy (rozmowy prywatne), jak również do wielu (konferencje).

Komunikacja audio „1 : 1” / „1 : wielu” / „wielu : wielu”

System umożliwia rozmowy głosowe zarówno z wieloma uczestnikami spotkania równocześnie (konferencje), jak i z jednym rozmówcą (rozmowy prywatne).

 

Komunikacja wideo „1 : 1” / „1 : wielu” / „wielu : wielu”

System umożliwia rozmowy audio – wideo zarówno z wieloma uczestnikami spotkania równocześnie (konferencje), jak i z jednym rozmówcą (rozmowy prywatne).

 

Komunikacja z zaproszonymi gośćmi “1:1” / “1:wielu” / “wielu do wielu”

Po utworzeniu spotkania gospodarz może zaprosić innych użytkowników. Istnieją dwa podstawowe sposoby:

  • zaproszenie poprzez podanie Identyfikatora użytkownika,
  • wysłanie zaproszenia na adres e-mail użytkownika.

Tak więc nawet osoba, która nie ma utworzonego konta w systemie VidCom.pl, może uczestniczyć w spotkaniu jako gość.

Transmisja tekstu, dźwięku i obrazu do wielu użytkowników

System VidCom.pl został stworzony w architekturze, która pozwala transmitować obraz wideo wraz z dźwiękiem od jednego (lub kilku) prezentera, do dużej liczby odbiorców.

 

Rozmowy w publicznych lub prywatnych “pokojach konferencyjnych”

VidCom.pl umożliwia komunikację z wieloma użytkownikami jednocześnie (konferencje, pokoje publiczne) oraz prowadzenie rozmów prywatnych, niewidocznych i niesłyszalnych dla innych.

 

Komunikacja bezpośrednio pomiędzy komputerami użytkowników (P2P)

System VidCom.pl domyślnie pracuje w trybie komunikacji P2P, a więc użytkownicy mogą przesyłać pliki lub wiadomości wideo bezpośrednio pomiędzy swoimi komputerami, na zasadach „Peer-to-peer”. Przesyłanie przez centralny serwer danych audio i wideo pochłania dużo zasobów serwerowych i znacznie spowalnia przepustowość łącz internetowych, co powoduje obniżenie jakości przesyłanego obrazu audio i dźwięku. Technologia VidCom.pl wykorzystuje architekturę P2P, w której dane przesyłane są bezpośrednio pomiędzy użytkownikami, nie obciążając tym samym serwera centralnego. Dzięki temu VidCom.pl może obsługiwać jednocześnie tysiące użytkowników, z najlepszą możliwą jakością obrazu i dźwięku. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest o wiele wyższy poziom bezpieczeństwa, bowiem przesyłane informacje „nie przechodzą” przez zewnętrzne serwery.

 

Komunikacja typu Client – Server

System VidCom.pl umożliwia zmianę domyślnego trybu komunikacji z P2P na Klient-Serwer, pozwalając na dostosowanie jakości transmisji do rodzaju połączeń i parametrów technicznych.
Opcja bywa przydatna w specyficznych, trudnych warunkach łączności.

 

 

powrót do góryLogowanie z dowolnego miejsca na świecie, podłączonego do Internetu

Użytkownik VidCom.pl może uruchomić dostęp do swojego konta z dowolnego miejsca na świecie, korzystając z komputera stacjonarnego lub przenośnego podłączonego do Internetu. Dzięki webowej wersji komunikatora, nie jest konieczny dostęp do swojego komputera, z zainstalowanym programem.

 

Przechowywanie kontaktów na serwerze

System VidCom.pl umożliwia użytkownikowi przechowywanie na serwerze swoich kontaktów, umożliwiając w ten sposób dostęp do danych z dowolnego – podłączonego do Internetu – miejsca na świecie, za pomocą komunikatora VidCom.pl, lub przeglądarki internetowej.

 

Komunikacja audio i wideo dowolnymi łączami (w tym DialUp)

System VidCom.pl wykorzystuje unikalną technologię w celu zapewnienia optymalnej jakości obrazu i dźwięku, dostosowaną do indywidualnych użytkowników. Osiągnięcie wysokiej jakości wideo podczas internetowej komunikacji na żywo jest niezwykle trudnym zadaniem, gdyż napotyka na kilka kluczowych barier takich jak:

  • nieprzewidywalna przepustowość łącza zależna od obciążenia połączeń,
  • utrata pakietów,
  • opóźnienia,
  • zakłócenia transmisji,
  • różnorodność wydajności procesorów.

Technologia VidCom.pl optymalizuje ilość klatek i jakość wideo tak, aby najlepiej dopasować do szybkości łącza i wydajności procesora na komputerze użytkownika końcowego. Gwarantuje to użytkownikowi najlepszą jakość wideo przez dowolne łącze internetowe, w tym Dial-Up.

 

 

powrót do góry

Przesyłanie dowolnej wielkości plików pomiędzy użytkownikami

System VidCom.pl pozwala na przesyłanie plików o dowolnej wielkości. Należy zaznaczyć, że dostęp do funkcji przesyłania plików z poziomu użytkownika-gościa jest ograniczony do możliwości przesłania pliku w czasie rzeczywistym tylko do uczestników spotkania, do którego dany użytkownik-gość dołączył, podczas gdy zarejestrowany użytkownik systemu może przesłać plik do dowolnej osoby z listy kontaktów lub uczestników, będących aktualnie zalogowanych do systemu, a także może odbierać pliki od nich.

 

Wysyłanie prywatnych wiadomości tekstowych

System VidCom.pl posiada funkcję przesyłania wiadomości tekstowych, zarówno do większej grupy odbiorców, jak i do konkretnego użytkownika, na zasadzie prywatnej informacji.

 

Możliwość udostępniania dowolnej aplikacji w trybie pasywnym

System VidCom.pl umożliwia udostępnianie uczestnikom spotkania dowolnej aplikacji (np. programu e-learningowego) lub pulpitu komputera. Podczas udostępnienia aplikacji gospodarz spotkania lub prezenter może wybrać dowolną aplikację Windows, jak również może udostępnić pulpit swojego komputera pozostałym uczestnikom spotkania. Udostępnienie aplikacji oraz kontrola nad nią uwarunkowane są uprawnieniami poszczególnych uczestników spotkania. Tryb pasywny oznacza, że pozostali uczestnicy nie mogą dokonywać zmian, udostępniony jest im jedynie podgląd.

 

Możliwość rejestrowania przebiegu wideokonferencji, prezentacji i rozmów

System VidCom.pl umożliwia rejestrowanie przebiegu wideokonferencji, prezentacji i rozmów w pliku *.avi. Dzięki tej opcji można odtworzyć ważne ustalenia osobom, które nie mogły w danej chwili uczestniczyć w spotkaniu, udostępniać ustalenia osobom trzecim oraz wykorzystać materiał z konferencji jako szkoleniowy.

 

Możliwość udostępniania i używania Białej Tablicy

System VidCom.pl umożliwia interaktywną komunikację dwóch lub więcej osób i korzystanie ze wspólnej przestrzeni tzw. „Białej tablicy”, gdzie można wyświetlać i omawiać prezentacje, schematy, slajdy itd. Korzystając z tego narzędzia prezenterzy mogą rysować, wycinać, kopiować lub wklejać elementy graficzne na dowolnej bitmapie lub pliku PowerPoint, a wszystkie te zmiany na współdzielonym pliku widoczne są w tym samym czasie.

 

 

powrót do góry

Zarządzanie prawem głosu (gospodarz, prezenter, mówca, słuchacz)

W trakcie trwania konferencji gospodarz spotkania ma pełną kontrolę nad rolami i uprawnieniami poszczególnych uczestników. Istnieją cztery typy uprawnień: gospodarz, prezenter, mówca oraz słuchacz (wymienione zostały podane odpowiednio do posiadanych uprawnień).

 

Funkcje administracyjne

Administrator systemu może zarządzać wszystkimi kontami użytkowników i przeprowadzać takie działania, jak np. resetowanie haseł, dodawanie lub usuwanie grup dyskusyjnych, a także włączać lub wyłączać specjalne funkcje dla poszczególnych użytkowników lub grup. Dodatkowo ma dostęp do wszelkich raportów i zestawień oraz bilingów.