ABC na początek, czyli jak zacząć? | Poradnik

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie!

Oto kilka informacji, dzięki którym będziecie Państwo mogli szybko opanować podstawy systemu VidCom.pl – serdecznie zapraszamy!

 

Na początek proponujemy zarejestrowanie konta testowego:

http://www.vidcom.pl/ -> 'Zarejestruj się’, dzięki któremu przez okres 14 dni, zupełnie bezpłatnie i bez zobowiązań, można 'dotknąć’ naszego rozwiązania i sprawdzić jego przydatność do własnych potrzeb.

Praktycznie jedynym istotnym ograniczeniem konta testowego jest możliwość dołączenia tylko 4 gości*.

 

Ogólny schemat dostępu do naszej platformy jest następujący:

 1. Organizator (gospodarz) danego spotkania musi mieć aktywne (opłacone) konto w systemie. Samo konto rejestruje się na podmiot/organizację i wyznacza się osobę/dział odpowiedzialny za zarządzanie kontem (administratora).
 2. Do każdego spotkania, utworzonego przez w/w gospodarza mogą dołączyć:
 • Inne osoby, których podmioty/organizacje posiadają podobne konta j/w – bez ograniczeń ilościowych.
 • Tzw. goście, czyli osoby, które nie posiadają kont, nie muszą rejestrować się i/lub ponosić kosztów – do ilości, jaka wynika z wykupionej puli. Podczas dołączania goście wpisują tymczasowy login, który może być dowolną frazą. Można też przygotować specjalny link dostępowy (o czym dalej: 'Generowanie linków automatycznego dołączania’).

 

Po rejestracji, automatycznie uzyskacie Państwo dostęp do:

komunikatorów oraz panelu administracyjnego** (https://admin.vidcom.pl). Same komunikatory znajdują się na stronach:

 

Nie ma znaczenia którego z komunikatorów użyje uczestnik danej konferencji, natomiast:

 • wersja web jest prostsza w dostępie (nie wymaga instalacji, działa na większości przeglądarek i różnych systemach) oraz obsłudze (nieco mniejsza funkcjonalność),
 • wersja desktop (dla Windows, instalowana) ma dodatkowe funkcje administracyjne, więc zazwyczaj jest wygodniejsza dla osób częściej korzystających z systemu, itp.

 

Opłata pobierana jest w formie miesięcznego abonamentu

W opłaconym okresie można organizować dowolną ilość konferencji. Przy większej ilości kont i/lub wpłacie za min. rok z góry przysługuje dodatkowy rabat. Szacunkowe koszty można sprawdzić na stronie: http://www.vidcom.pl/cennik/, wybierając odpowiedni do potrzeb rodzaj konta plus ew. zwiększając w razie potrzeby limit gości, którzy mogą dołączyć do każdej sesji (pozycja: 'Koszt zwiększenia limitu ilości uczestników „Gość”’).

 

Informacje, które mogą okazać się pomocne:

 • Manual z obsługi komunikatorów: http://vidcom.pl/download/VidCom_ManualKomunikatoryUniw.pdf
 • Szkolenie z obsługi w formie filmu wideo: http://vidcom.pl/szkolenie/
 • Informacje dot. wymagań technicznych (komputera, łącza): http://www.vidcom.pl/wymagania-techniczne/
 • Ogólna prezentacja możliwości i potencjału naszych produktów: http://www.vidcom.pl/download/VidComPL_PrezentacjaFull.ppsx
 • Generowanie linków automatycznego dołączania: Generalnie, dołączenie do czyjejś konferencji wymaga uruchomienia dowolnej wersji komunikatora oraz znajomości jej nazwy (i opcjonalnie hasła), którą można przekazać w dowolny sposób (ustnie, sms, e-mail, kreator, zaproszenie via login, etc.). Ponadto, przed uruchomieniem konferencji można wygenerować link, który będzie zawierał w sobie zaszyfrowaną nazwę (+ opcjonalne hasło) konferencji (uczestnik nie będzie musiał jej wpisywać). Link może zawierać również zaszyfrowany domyślny login (uczestnik nie będzie mógł/musiał go wpisywać). Taki link można rozesłać uczestnikom w mailu, zamieścić na stronie internetowej, itp. Instrukcję generowania linków można pobrać ze strony: www.vidcom.pl/download/autojoinlink.pdf

 

W przypadku pytań/wątpliwości prosimy o kontakt.

 

* – Pulę gości, czyli osób nie posiadających kont w systemie, można ustawiać dowolnie, wykupując odpowiedni pakiet. Ilość uczestników w danym spotkaniu z zarejestrowanymi i opłaconymi kontami – zawsze bez ograniczeń.
** – Miejsce, w którym można zarządzać profilem, ustawiać automatyczne linki do konferencji, itp.