22 lipca 2016

FAQ

Temat: Co jest niezbędne aby przeprowadzić wideokonferencję w systemie VidCom.pl? ZaznaczPokaż
Temat: Jaka jest przewaga systemu VidCom.pl nad ogólnodostępnymi niebiznesowymi komunikatorami internetowymi? ZaznaczPokaż
Temat: Ilu użytkowników może brać udział jednocześnie w wideokonferencji? ZaznaczPokaż
Temat: Czy istnieje limit czasowy trwania wideokonferencji? ZaznaczPokaż
Temat: Czy osoba, z którą chcę rozmawiać w konferencji, musi mieć zainstalowaną aplikację oraz konto w VidCom.pl? ZaznaczPokaż
Temat: Jakie porty wykorzystuje system VidCom.pl? ZaznaczPokaż
Temat: Czy z posiadanego w systemie VidCom.pl konta dostępowego można korzystać na dowolnym komputerze? ZaznaczPokaż
Temat: Czy istnieje możliwość zarezerwowania nazwy konferencji? ZaznaczPokaż
Temat: Czy system może funkcjonować w zamkniętej sieci bez dostępu do Internetu? ZaznaczPokaż
Temat: Czy można wbudować komunikator w dowolną stronę WWW? ZaznaczPokaż
Temat: Czy strumień konferencji przechodzi przez serwery VidCom.pl? ZaznaczPokaż
Temat: Czy system umożliwia wyświetlanie prezentacji PowerPoint i dokumentów .PDF? ZaznaczPokaż
Temat: Na jakich systemach operacyjnych funkcjonuje system VidCom.pl? ZaznaczPokaż
Temat: Czy system można udostępniać osobie innej niż zarejestrowana? ZaznaczPokaż
Temat: Ile kosztuje rejestracja / aktywacja konta? ZaznaczPokaż
Temat: W jaki sposób zabezpieczony jest przesył informacji? ZaznaczPokaż
Temat: Czy każdy może dołączyć do konferencji? ZaznaczPokaż
Temat: Co to są wersje dedykowane systemu? ZaznaczPokaż
Temat: W jaki sposób mogę dokonać opłaty za konto? ZaznaczPokaż
Temat: Jakie rodzaje plików (dokumentów) można wysyłać poprzez komunikator ViCo? ZaznaczPokaż
Temat: Jakie formaty graficzne można wyświetlać podczas wideokonferencji? ZaznaczPokaż
Temat: Czy mogę liczyć na pomoc przy wdrażaniu i instalacji systemu? ZaznaczPokaż
Temat: Czy system umożliwia nagrywanie wideokonferencji? ZaznaczPokaż
Temat: Czy system umożliwia odtwarzanie nagrań? ZaznaczPokaż
Temat: Czy z systemu można korzystać za pomocą przeglądarki internetowej? ZaznaczPokaż
Temat: Czy Gość ma dostęp do pełnej wersji systemu? ZaznaczPokaż
Temat: Czy w czasie okresu testowego mam dostęp do pełnej funkcjonalności systemu? ZaznaczPokaż
Temat: Czy jest możliwość przetestowania rozwiązania przed decyzją o wdrożeniu? ZaznaczPokaż
Temat: Czy jest możliwość administrowania pulą posiadanych kont do wideokonferencji? ZaznaczPokaż
Temat: Czy jest możliwość przeprowadzenia za pomocą systemu VidCom.pl jednorazowych wideokonferencji
bez konieczności wiązania się długoterminowymi umowami?
ZaznaczPokaż
Temat: Od czego zależy cena systemu do wideokonferencji VidCom.pl? ZaznaczPokaż
Temat: Czy za pomocą sytemu VidCom.pl można stworzyć audiowizualny formularz kontaktowy lub serwis konsultacyjny dla Klientów na dowolnej stronie WWW? ZaznaczPokaż
Temat: Czy wykorzystując system VidCom.pl można przeprowadzać szkolenia pracowników z obsługi aplikacji desktopowych
(np. oprogramowanie do projektowania przestrzennego/systemy CRM/systemy do księgowania, itp.)?
ZaznaczPokaż
Temat: Jakich dodatkowych ustawień wymaga nagrywanie konferencji? ZaznaczPokaż