22 lipca 2016

FAQ

[spoiler title=”Co jest niezbędne aby przeprowadzić wideokonferencję w systemie VidCom.pl?„]

a) Dla Gospodarza:

 

 • komputer z systemem Windows (XP, Vista, 7),
 • kamera internetowa (wbudowana lub zewnętrzna kamera USB),
 • mikrofon i głośniki (zestaw słuchawkowy – zalecany)
 • zainstalowana aplikacja ViCo wraz z niezbędnymi komponentami,
 • odpowiednie konto w systemie VidCom.pl,
 • stabilne łącze internetowe

 

b) Dla Uczestnika:

 

 • komputer z systemem Windows (XP, Vista, 7),
 • stabilne łącze internetowe,
 • opcjonalnie: kamera internetowa (wbudowana lub zewnętrzna kamera USB),
 • opcjonalnie: mikrofon i głośniki (zestaw słuchawkowy – zalecany),
 • opcjonalnie: zainstalowana aplikacja ViCo wraz z niezbędnymi komponentami,
 • opcjonalnie: odpowiednie konto w systemie VidCom.pl

[/spoiler]

[spoiler title=”Jaka jest przewaga systemu VidCom.pl nad ogólnodostępnymi niebiznesowymi komunikatorami internetowymi?„]
Najważniejszymi elementami odróżniającymi system VidCom.pl od ogólnodostępnych niebiznesowych komunikatorów internetowych są m.in.:
 
a) w zakresie bezpieczeństwa:

 • szyfrowanie silnymi kluczami wszystkich elementów połączenia (sesji),
 • 2– stopniowy system nawiązywania połączenia (dołączania do wideokonferencji) tj. logowanie za pomocą przypisanego loginu oraz hasła, a następnie utworzenie konferencji poprzez zdefiniowanie nazwy oraz hasła (opcjonalnie),
 • możliwość zdefiniowania określonej grupy kontaktów (konto nie jest widoczne
  w wyszukiwarce systemowej),
 • możliwość wprowadzenia zaawansowanych ustawień podczas tworzenia konferencji, w ramach których można z góry określić status uczestników spotkania (np. czy uczestnik ma wysyłać audio/wideo, prowadzić prywatne rozmowy w formie chat (txt), czy uczestnicy mają widzieć się i słyszeć, itd),
 • możliwość zakupu wersji serwerowej i realizacji połączeń w sieci wewnętrznej.

 
b) w zakresie funkcjonalności – kilkaset różnego rodzaju opcji, narzędzi, zaawansowanych ustawień, etc., np.:

 • rozbudowana struktura kont (dostęp wielopoziomowy),
 • możliwość automatycznego logowania do programu,
 • możliwość automatycznego zakładania konferencji po uruchomieniu programu,
 • możliwość dodawania logotypów i ustawienia kolorów komunikatora w barwach firmowych,
 • możliwość ustawienia (narzucenia) członkom konferencji logotypu i kolorów ustawionych przez Gospodarza konferencji,
 • ograniczenie liczby uczestników konferencji (na etapie tworzenia),
 • ograniczenie czasu na dołączenie do konferencji (na etapie tworzenia),
 • tryb ekonomiczny (zmniejsza wykorzystanie dostępnego pasma internetowego),
 • konferencja „Mono” (Gospodarz widzi i słyszy wszystkich uczestników, a uczestnicy nie widzą i nie słyszą się nawzajem),
 • definiowane dźwięki powiadomień (nowa wiadomość, narzędzia, pierwszy użytkownik w konferencji, zaproszenie do konferencji, etc.)
 • zarządzanie prawem głosu/obrazu,
 • pełny dostęp audio-video oraz do narzędzi (Gospodarz, Prezenter),
 • ograniczony dostęp (audio-wideo) oraz do narzędzi (Mówca, Obserwator, Słuchacz),
 • zapowiedzi automatycznych aktualizacji programu,
 • szybka i dowolna zmiana układu okien (w tym możliwość tworzenia własnych szablonów),
 • zarządzanie paskiem narzędzi,
 • możliwość zmiany źródła audio i wideo podczas konferencji,
 • pliki konferencji (podręczny schowek, dystrybucja)
 • biała Tablica (w tym: możliwość rysowania z wykorzystaniem paska narzędziowego, załadowania i wyświetlenia prezentacji przygotowanej w Power Point, załadowania
  i wyświetlenia prezentacji przygotowanej w PDF, załadowania i wyświetlenia plików graficznych),
 • zaawansowany kreator testów (w tym: pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, pytania otwarte, pytania ze skalą, ocenianie pytań, raportowanie, wysyłanie wyników, statystyki, etc.),
 • błyskawiczne wysyłanie plików,
 • nagrywanie konferencji (miejsce zapisu wskazuje użytkownik),
 • udostępnianie pulpitu,
 • ankiety,
 • przeglądarka,
 • kreator zaproszeń do konferencji via e-mail,
 • czaty z możliwością archiwizacji (publiczny, moderowany, prywatny),
 • wersje językowe (PL, EN, RU, DE, FR, IT, CZE),

 
c) w zakresie technologii:

 • dostępny zarówno komunikator w wersji desktopowej, jak i webowej (przeglądarkowej),
 • wiele wersji dedykowanych (m.in.: e-VideoLearning , e-VideoSklep, e-VideoBOK,
  e-VideoRozrywka, e-VideoKonsultant, e-VideoUrząd, etc.),
 • komunikator wbudowany w stronę WWW (nie wymaga się instalacji żadnych komponentów od osób dołączających),
 • rozbudowany serwis np.: do celów zarobkowych (zarządzanie konsultantami, kodami aktywacyjnymi (wartość, czas dostępu, itd.),
 • możliwość połączenia z dowolną technologią zewnętrzną (WWW, oprogramowanie ERP, etc.),
 • możliwość dostosowania dowolnej wersji serwerowej,
 • możliwość pracy w formie cloud computing (tzw. chumrze).

[/spoiler]

[spoiler title=”Ilu użytkowników może brać udział jednocześnie w wideokonferencji? „]
System VC umożliwia jednoczesny udział w wideokonferencji nieograniczonej liczbie użytkowników, o ile spełnione zostaną wymagania techniczne.
[/spoiler]

[spoiler title=”Czy istnieje limit czasowy trwania wideokonferencji?„]
Nie ma takiego limitu. Utworzona konferencja trwa dopóki Gospodarz spotkania jej nie zakończy.
[/spoiler]

[spoiler title=”Czy osoba, z którą chcę rozmawiać w konferencji, musi mieć zainstalowaną aplikację oraz konto w VidCom.pl?„]
Osoba, z którą chcemy przeprowadzić konferencję nie musi mieć zainstalowanej aplikacji ani konta w systemie VidCom.pl. Korzystanie z systemu VidCom.pl jest możliwe poprzez dedykowaną aplikację ViCo lub z poziomu przeglądarki internetowej.
[/spoiler]

[spoiler title=”Jakie porty wykorzystuje system VidCom.pl?„]
Do połączenia z serwerami VidCom.pl (im.vidcom.pl oraz vm.vidcom.pl) aplikacja komunikatora wymaga otwartych portów TCP: 80, 81, 443, 843, 1935, 5229, 5501, 7777. Do poprawnego działania wideokonferencji należy również zezwolić na ruch przychodzący z serwerów VidCom.pl (im.vidcom.pl, vm.vidcom.pl).
[/spoiler]

[spoiler title=”Czy z posiadanego w systemie VidCom.pl konta dostępowego można korzystać na dowolnym komputerze?„]
Tak, użytkownik może założyć i przeprowadzić wideokonferencję w systemie VidCom.pl (podając swój login i hasło) z dowolnego komputera z zainstalowaną aplikacją ViCo.
[/spoiler]

[spoiler title=”Czy istnieje możliwość zarezerwowania nazwy konferencji?„]
Tak, istnieje możliwość rezerwacji nazwy konferencji, której można dokonać zarówno w aplikacji (menu Narzędzia -> Blokowanie nazw konferencji), jak i w panelu administracyjnym, w zakładce Moje Konto. [/spoiler]

[spoiler title=”Czy system może funkcjonować w zamkniętej sieci bez dostępu do Internetu?„]
Tak. W tym celu oferujemy licencję serwerową systemu VidCom.pl. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod linkiem.[/spoiler]

[spoiler title=”Czy można wbudować komunikator w dowolną stronę WWW?„]
Tak, wersja webowa komunikatora może zostać zintegrowana z dowolną stroną WWW (np. dzięki zastosowaniu wersji dedykowanej e-VideoBOK lub e-VideoKonsultant).
[/spoiler]

[spoiler title=”Czy strumień konferencji przechodzi przez serwery VidCom.pl?„]
Tak. System VidCom.pl działa w tzw. chmurze (cloud computing), co oznacza że Klient wykorzystuje zasoby VidCom.pl bez konieczności posiadania własnej infrastruktury serwerowej. Klient może zakupić system również w wersji serwerowej, jeśli wymaga tego np. wewnętrzna polityka bezpieczeństwa organizacji.
[/spoiler]

[spoiler title=”Czy system umożliwia wyświetlanie prezentacji PowerPoint i dokumentów .PDF?„]
Tak.
[/spoiler]

[spoiler title=”Na jakich systemach operacyjnych funkcjonuje system VidCom.pl?„]
Komunikator VidCom.pl funkcjonuje na następujących systemach operacyjnych: Windows (XP, Vista, 7). Może on zostać również uruchomiony na systemach Mac OS i Linux z wykorzystaniem emulatorów Windows (np. Wine, Parallels). Wersja przeglądarkowa systemu VidCom.pl natomiast działa pod wszystkimi najpopularniejszymi przeglądarkami obsługującymi wtyczkę Flash Player.
[/spoiler]

[spoiler title=”Czy system można udostępniać osobie innej niż zarejestrowana?„]
Zgodnie z zapisem w Regulaminie, danych do logowania nie można udostępniać osobom trzecim.
[/spoiler]

[spoiler title=”Ile kosztuje rejestracja / aktywacja konta? „]
Rejestracja w VidCom.pl jest darmowa. Użytkownik może przez 7/14 dni (w zależności czy „przejdzie” ankieta) korzystać bezpłatnie z pełnej funkcjonalności systemu VidCom.pl.
[/spoiler]

[spoiler title=”W jaki sposób zabezpieczony jest przesył informacji?„]
Transmisja przesyłanych danych i informacji szyfrowana jest silnym, 256 bitowym kluczem, porównywalnym z zabezpieczeniami stosowanymi w bankowości internetowej.
[/spoiler]

[spoiler title=”Czy każdy może dołączyć do konferencji?„]
Do konferencji dołączyć może osoba zaproszona przez Gospodarza przed zaplanowaną konferencją lub zaproszona przez Gospodarza podczas konferencji (posiadająca nazwę oraz – opcjonalnie – hasło konferencji). Gospodarz może również ustanowić limit uczestników danej konferencji, po osiągnięciu którego żadna osoba nie będzie mogła już do niej dołączyć.
[/spoiler]

[spoiler title=”Co to są wersje dedykowane systemu?„]
Są to prekonfigurowane, specjalne warianty systemu VidCom.pl przygotowane do specyficznych potrzeb, branż lub organizowania wszelkiego rodzaju działalności komercyjnej.
Więcej informacji na temat wersji dedykowanych >>
[/spoiler]

[spoiler title=”W jaki sposób mogę dokonać opłaty za konto?„]
Klient ma do wyboru 2 możliwości dokonania płatności abonamentowej:

 • poprzez panel administracyjny,
 • na podstawie wystawionej przez VidCom.pl faktury VAT.

[/spoiler]

[spoiler title=”Jakie rodzaje plików (dokumentów) można wysyłać poprzez komunikator ViCo?„]
Nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o format i rozmiar przesyłanych plików.[/spoiler]

[spoiler title=”Jakie formaty graficzne można wyświetlać podczas wideokonferencji?„]
Przy użyciu Białej Tablicy można wyświetlać pliki graficzne we wszystkich najpopularniejszych formatach, tj.: .jpg, .bmp, .png
[/spoiler]

[spoiler title=”Czy mogę liczyć na pomoc przy wdrażaniu i instalacji systemu?„]
Oczywiście. Doradcy i Konsultanci VidCom.pl są do Państwa dyspozycji na każdym etapie współpracy.
[/spoiler]

[spoiler title=”Czy system umożliwia nagrywanie wideokonferencji?„]
Tak. System umożliwia nagranie, zapisanie i odtworzenie w dowolnym momencie zarejestrowanego uprzednio materiału. Użytkownik ma możliwość nagrania wideokonferencji w dowolnej (oferowanej przez sprzęt) rozdzielczości, co ma niebagatelne znacznie przy przechowywaniu plików z zapisem na dysku. Narzędzie może zostać wykorzystane również do nagrania wszystkich czynności wykonywanych na pulpicie. Nagrywanie wideokonferencji odbywa się lokalnie, zapewniając tym samym najwyższy poziom bezpieczeństwa i poufności zarejestrowanego materiału.
[/spoiler]

[spoiler title=”Czy system umożliwia odtwarzanie nagrań?„]
Tak. Wersja dedykowana e-VideoLearning umożliwia wspomaganie się w trakcie dowolnej prelekcji/szkolenia krótkimi materiałami filmowymi.[/spoiler]

[spoiler title=”Czy z systemu można korzystać za pomocą przeglądarki internetowej?„]
Tak. Wybrane wersje dedykowane dają możliwość połączenia za pomocą przeglądarki internetowej.
[/spoiler]

[spoiler title=”Czy Gość ma dostęp do pełnej wersji systemu?„]
Nie. Osoba zarejestrowana w systemie jako Gość ma dostęp do ograniczonej funkcjonalności systemu.
[/spoiler]

[spoiler title=”Czy w czasie okresu testowego mam dostęp do pełnej funkcjonalności systemu?„]
Pełna funkcjonalność systemu w okresie testowym może zostać uruchomiona przez Doradców VidCom.pl na życzenie Klienta według indywidualnych ustaleń.
[/spoiler]

[spoiler title=”Czy jest możliwość przetestowania rozwiązania przed decyzją o wdrożeniu?„]
Tak. VidCom.pl umożliwia Klientom przeprowadzenie 7/14 dniowych bezpłatnych testów rozwiązania. Korzystanie z wersji testowej nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami, poza koniecznością przestrzegania praw licencyjnych i autorskich VidCom.pl.
[/spoiler]

[spoiler title=”Czy jest możliwość administrowania pulą posiadanych kont do wideokonferencji?„]
Tak. Klient otrzymuje dostęp do panelu administracyjnego, za pomocą którego zarządza posiadaną pulą kont (m.in.: nadawanie i dystrybuowanie loginów i haseł dostępowych do kont).
[/spoiler]

[spoiler title=”Czy jest możliwość przeprowadzenia za pomocą systemu VidCom.pl jednorazowych wideokonferencji
bez konieczności wiązania się długoterminowymi umowami?
„]
Tak. VidCom.pl umożliwia Klientom zorganizowanie i przeprowadzenie za pomocą systemu jednorazowych wideokonferencji.
[/spoiler]

[spoiler title=”Od czego zależy cena systemu do wideokonferencji VidCom.pl?„]
Wartość wdrożonego rozwiązania zależy od wielu czynników (m.in.: ilości kont, zakresu technologicznego wdrożenia, wybranych przez Klienta form płatności, długości trwania umowy, itp.).
[/spoiler]

[spoiler title=”Czy za pomocą sytemu VidCom.pl można stworzyć audiowizualny formularz kontaktowy lub serwis konsultacyjny dla Klientów na dowolnej stronie WWW?„]
Tak. System VidCom.pl oferuje specjalnie przygotowane w tym celu moduły: e-VideoKonsultant lub e-VideoBOK. Dodatkowo wersję e-VideoKonsultant można zintegrować z systemem płatności internetowych/sms’owych, co czyni go idealnym narzędziem dla celów komercyjnych.
[/spoiler]

[spoiler title=”Czy wykorzystując system VidCom.pl można przeprowadzać szkolenia pracowników z obsługi aplikacji desktopowych
(np. oprogramowanie do projektowania przestrzennego/systemy CRM/systemy do księgowania, itp.)?
„]
Tak. Szkolenia można przeprowadzać na żywo wykorzystując funkcję „udostępniania pulpitu”. Ponadto dzięki możliwości nagrywania pulpitu raz przygotowane szkolenie można wykorzystywać wielokrotnie.
[/spoiler]

[spoiler title=”Jakich dodatkowych ustawień wymaga nagrywanie konferencji?„]
Nagrywanie konferencji wymaga możliwości ustawienia na mikrofonie oraz głośnikach, które chcemy nagrywać, częstotliwości próbkowania 44100 Hz oraz 16 bitowej głębi. Opcja do sprawdzenia w: Panel sterowania –> Dźwięk –> Zaawansowane (po otwarciu panelu ustawień konkretnego urządzenia), lub Panel sterowania –> Sprzęt i dźwięk –> Dźwięk (po otwarciu panelu ustawień konkretnego urządzenia). Narzędzie nagrywania konferencji działa na systemach operacyjnych: Windows Vista 32/64 bit oraz Windows 7 32/64 bit.
[/spoiler]