22 lipca 2016

e-VideoRekrutacja

 

Co to jest e-VideoRekrutacja?


  • to wersja dedykowana systemu VidCom.pl stworzona z myślą o wszystkich firmach i pracodawcach, dla których rekrutacja personelu jest jednym z najważniejszych zajęć;
  • to profesjonalne narzędzie umożliwiające przeprowadzanie kompleksowych rozmów oraz testów rekrutacyjnych indywidualnych lub panelowych z wieloma kandydatami równocześnie.

 

Co daje e-VideoRekrutacja?


  • umożliwia nawiązywanie i przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych online z kandydatami do pracy z zachowaniem wszystkich aspektów charakterystycznych dla tradycyjnej rekrutacji;
  • jest idealnym narzędziem zarówno dla potencjalnych pracodawców, jak i dla firm profesjonalnie zajmujących się pośrednictwem pracy, szczególnie polecanym przy pierwszym kontakcie z kandydatem lub wstępnej selekcji aplikacji;
  • zapewnia przede wszystkim znaczne oszczędności czasu niezbędnego na organizację i przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, jak również znosi bariery dotarcia do wybranych kandydatów bez konieczności pokonywania przez nich setek kilometrów;
  • umożliwia przeprowadzanie rozmów indywidualnych, bądź panelowych z kilkoma kandydatami równocześnie, jak również przeprowadzanie testów kompetencyjnych online dla wybranych kandydatów.

 

 

Oferta dla Klienta:

W ramach wersji dedykowanej e-VideoRekrutacja Klient otrzymuje czytelną i przyjazną aplikację do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, konto lub konta dostępowe, całościowy branding spójny z aktualną witryną WWW oraz kompleksową ekspercką obsługę posprzedażową. Na życzenie oferujemy również tzw. pakiet usług wdrożeniowych.