22 lipca 2016

Współpraca

Program Biznes Partner to oferta współpracy VidCom.pl skierowana do wszystkich przedsiębiorczych osób lub firm. Celem Programu jest popularyzacja narzędzi produkowanych przez VidCom.pl, propagowanie Serwisu prowadzonego pod adresem www.VidCom.pl oraz pozyskiwanie nowych Klientów dla VidCom.pl w zamian za określone korzyści finansowe lub rabatowe dla Partnerów.

 

Program Biznes Partner to przede wszystkim jasno określone zasady współpracy i wynagradzania Partnerów, brak konieczności fizycznej sprzedaży naszego rozwiązania oraz pełna swoboda działania Partnera w ramach Programu.

 

Kto może zostać Biznes Partnerem?

Biznes Partnerem VidCom.pl może zostać każda firma (organizacja, przedsiębiorca, instytucja, etc.) lub osoba fizyczna, która podpisze Umowę Partnerską w ramach Programu Biznes Partner VidCom.pl i będzie aktywnie popularyzować nasz system na obsługiwanym przez siebie rynku.

 

Jakich Partnerów poszukujemy?

Idealny Partner, to firma lub osoba fizyczna posiadająca rozległe kontakty biznesowe z potencjalnymi partnerami handlowymi zainteresowanymi wdrożeniem systemu VidCom.pl. Wysoko cenimy sobie również profesjonalizm oraz odpowiedzialność we wszystkich działaniach biznesowych.

 

Jak działa Program Biznes Partner?

Program Biznes Partner opiera się na bardzo prostej zasadzie: „Partner otwiera drzwi naszym doradcom do poleconych Klientów, a my za to wypłacamy mu prowizję od sprzedaży.” Nie oczekujemy od Partnerów działań sprzedażowych, a jedynie umożliwienia nam dotarcia do kolejnych rynków i potencjalnych Klientów. Prowizja jest należna Partnerowi po zrealizowaniu sprzedaży przez nas.

 

Ile można zarobić na Programie Biznes Partner?

Wysokość zarobku Partnera zależna jest wyłącznie od jego operatywności (czyli ilości przedstawionych kontaktów biznesowych) oraz efektywności (czyli trafności doboru przedstawionych kontaktów biznesowych). Im więcej i lepiej wytypowanych kontaktów biznesowych, tym wyższa możliwa do osiągnięcia docelowa kwota prowizja. Szczegóły progów prowizyjnych regulowane są Umową Partnerską.

 

Jak przystąpić do Programu Biznes Partner?

Celem przystąpienia do Programu należy przesłać swoją aplikację na adres pbp@vidcom.pl

Aplikacja powinna zawierać uwiarygodnienie potencjału potencjalnego Partnera (CV, portfolio, etc.) oraz przykładowe pozycje z bazy kontaktów Partnera, którą będzie chciał udostępniać VidCom.pl w ramach trwania współpracy (na podstawie której będzie się opierać współpraca partnerska).

 

Jakie są główne korzyści Programu Biznes Partner?

Dla Partnera to przede wszystkim możliwość osiągnięcia dodatkowych wysokich zarobków dzięki atrakcyjnemu systemowi prowizji, pełna swoboda działania w ramach współpracy partnerskiej, jasne i proste zasady Programu, minimalne nakłady pracy po stronie Partnera oraz profesjonalne materiały promocyjno-informacyjne przygotowane przez VidCom.pl dla Partnerów.