22 lipca 2016

Rozwiązania serwerowe

Rozwiązania serwerowe to propozycja VidCom.pl dla Klientów chcących zaimplementować całość technologii na swoich wewnętrznych serwerach, uniezależniając się tym samym od czynników zewnętrznych i ewentualnych występujących tam zagrożeń. Zamknięte sieci, służące sprawnej wewnętrznej komunikacji elektronicznej, a nastawione na minimalizację kontaktów z Internetem, wykluczają zastosowanie standardowej wersji systemu VidCom.pl. W celu udostępnienia potencjału systemu w obszarze wewnętrznej komunikacji, oferujemy Państwu wersję serwerową. Własny, dedykowany serwer aplikacji pozwala na obsługę wideokonferencji oraz zdalnej pracy, bez potrzeby łączenia się z punktami poza Intranetem. Dzięki takiemu rozwiązaniu firmy wielooddziałowe zyskują sprawną formę współpracy na odległość wewnątrz swojej struktury z zachowaniem jeszcze większego poziomu bezpieczeństwa oraz niwelują potrzebę udostępniania pracownikom dostępu do sieci zewnętrznej. Mając na uwadze wysokie procedury zachowania bezpieczeństwa, a także ochronę sieci wewnętrznej przed niepowołanym lub niepożądanym połączeniem z Internetem, wersja serwerowa systemu gwarantuje autonomię firmowej sieci Intranet.

 

 

Wersja serwerowa systemu VidCom.pl zapewnia:

  • stałą i szybką komunikację wewnętrzną;
  • wspólną pracę na odległość z pominięciem łącza internetowego;
  • wymianę plików tylko wewnątrz sieci firmowej;
  • usługę bezpiecznego komunikatora dla pracowników;
  • organizację spotkań, narad i szkoleń tylko wewnątrz firmy.

 

 

W zależności od potrzeb Klienta oferujemy możliwość wykupienia wersji dedykowanej wraz niezbędnymi kontami dostępowymi oraz aktualizacjami systemu dożywotnio lub na czas określony. VidCom.pl oferuje Państwu również kompleksową ekspercką obsługę posprzedażową oraz tzw. pakiet usług wdrożeniowych, którego zakres uzależniony jest od możliwości Klienta oraz zakresu wdrożenia.