VidCom.pl – członkiem Śląskiego Klastra Multimedialnego | Śląski Klaster Multimedialny

VidCom.pl – członkiem Śląskiego Klastra Multimedialnego.

Hub Club Silesian Multimedia Cluster to nowatorska inicjatywa Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Pierwszy na Śląsku Klaster tego typu zrzesza jednostki nauki oraz firmy z branży ICT i multimedialnej, wspólnie pracujące nad wytworzeniem nowej wartości śląskiego rynku innowacji. Współtworząc projekt innowacyjnej usługi oraz produktu tzw. aktorzy klastra, budują silną gospodarczo markę regionu oraz rozwijają własne kompetencje i możliwości rozwoju na globalnym rynku usług związanych z technologią informacji. Powołanie klastra ma na celu ułatwienie transferu wiedzy między środowiskiem akademickim i biznesowym oraz propagowanie rozwoju przedsiębiorstw w globalnej branży IT, opartego na konstruktywnej konkurencji.

Nazwa klastra nawiązuje do jego misji. Hub, czyli rozdzielnik USB jest narzędziem umożliwiającym niezależne działanie wielu urządzeń/obiektów jednocześnie. Zapewniając przepływ informacji oraz wspólną platformę, pozwala na przyspieszenie lub ułatwienie procesów. Podobnie klaster zapewnia przestrzeń do pracy oraz przestrzeń porozumienia zarówno między samymi jego aktorami, jak i przedsiębiorcami z branży z całego świata. Propagując nawiązywanie kontaktów biznesowych oraz wymianę doświadczeń i idei podczas spotkań i konferencji, Śląski Klaster Multimedialny jest więc podobną do huba platformą współpracy. Słowo club definiuje elitarny charakter instytucji, w której członkostwo jest synonimem innowacyjności i przedsiębiorczości firmy. Misja klastra zawiera się więc w świeżym podejściu do biznesu opartym na konstruktywnej konkurencji i propagowaniu innowacji.

Klaster współtworzą przedstawiciele sektora nauki, jak renomowany Uniwersytet Śląski w Katowicach, sektora otoczenia biznesu – w tym Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. oraz biznesu, w szczególności firmy z branży IT i szeroko rozumianych multimediów. HUB CLUB jest inicjatywą otwartą na nowych członków. Aktywnie wspiera współpracę przedsiębiorców i naukowców. Zorganizował wizyty studyjne wraz z seminariami w Danii i Szwecji. Współpracuje z największym klastrem ICT w Europie „Cluster 55”z siedzibą w Szwecji. Członkowie Śląskiego Klastra Multimedialnego wzięli udział w targach innowacyjnych technologii w Hanowerze CeBIT 2013, najważniejszej ogólnoświatowej imprezie wystawienniczej branży ICT. Klaster umożliwił również promocję ich oferty na targach IT Japan Week w Japonii oraz międzynarodowej konferencji w Kopenhadze poświęconej rynkowi elektronicznej komunikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *