Śląskie Forum Informatyczne | Powołanie organizacji do życia

VidCom.pl, jako lider w dziedzinie rozwoju najnowszych technologii wideokomunikacyjnych, został poproszony o udział w założeniu Śląskiego Forum Informatycznego. Wydarzenie to miało miejsce 12 stycznia 2011 r. pod patronatem Katedry Informatyki Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej. Spotkanie skupiło władze uczelni, kierownictwo Katedry Informatyki oraz liderów branży IT z regionu.

Powołanie Śląskiego Forum Informatycznego będzie miało na celu m.in. kojarzenie interesów branży IT i gospodarki regionalnej z bieżącymi wymogami kształcenia w obszarze inżynierii informatycznej oraz informatyki stosowanej. Te działania spowodują przede wszystkim dopasowanie liczby absolwentów danych specjalizacji do potrzeb rynku, a co za tym idzie usprawnienie funkcjonowania gospodarki w tym obszarze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *