VidCom.pl Regionalnym Liderem Innowacji | Nagroda za innowacyjność

Jak widać nasze pomysły, wysiłki, praca i finalnie efekty tychże działań nie idą na marne!

 

Nie tylko systematycznie zwiększające się grono Klientów VidCom.pl potwierdza wyjątkową innowacyjność i funkcjonalność naszych rozwiązań komunikacyjnych, ale i zewnętrzni liderzy i eksperci współczesnego biznesu doceniają nasz wkład w rozwój technologii wideokonferencyjnych na krajowym rynku.

 

Po raz drugi z rzędu VidCom.pl został uhonorowany przez Kapitułę Krajowych Liderów Innowacji i Rozwoju tytułem „Regionalny Lider Innowacji 2011” w kategorii „Innowacyjna Firma”.

 

To szczególne dla nas wyróżnienie, wziąwszy pod uwagę, że tytuł ten przyznali nam przedstawiciele takich firm, jak: Bank PEKAO S.A., czy IBM, wchodzący w skład kapituły konkursu, który z kolei odbywa się pod patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

 

Drugim powodem do ogromnej satysfakcji jest fakt, iż otrzymaliśmy tytuł właśnie w kategorii „Innowacyjna Firma”, będący najważniejszym, ale i najtrudniejszym do osiągnięcia wyróżnieniem. „Innowacyjna Firma” to nie tylko nowoczesny produkt, to także skala poniesionych na jego rozwój i udoskonalanie inwestycji; to nieustanny rozwój stosowanych metod marketingowych; to wdrażanie nowych, systematycznie ulepszanych procesów produkcji; to wdrażanie coraz doskonalszych metod organizacyjnych w przyjętych przez firmę zasadach działania; to również podejmowanie działań mających na celu zmniejszanie negatywnego oddziaływania firmy na środowisko naturalne; czy w końcu systematyczne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

 

W przeciągu ostatniego roku, firma VidCom.pl zrobiła milowy krok naprzód w wielu obszarach działalności. Nasz główny produkt, czyli system wideokonferencyjny zyskał nowe, unikalne funkcjonalności (m.in. udostępnianie pulpitu, funkcję nagrywania konferencji, funkcję konferencji mono, nową wersję dedykowaną e-VideoBiznes).

 

Wszystkie kluczowe produkty Spółki oferowane są – poza tradycyjnymi własnymi kanałami sprzedaży – także w postaci chmury (cloud computing). Wyeliminowano w ten sposób konieczność zakupu przez Klienta licencji oraz konieczność instalowania i administracji oprogramowaniem. Pierwszym partnerem strategicznym, zapewniającym możliwość świadczenia tego rodzaju usługi, zostało Data Center Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa (COIG).

 

Na inwestycje związane z rozwojem oferowanych technologii wideokonferencyjnych przeznaczyliśmy w ubiegłym roku około 1,3 miliona złotych! Ta ogromna kwota nie tylko gwarantuje naszym Klientom możliwość korzystania z najlepszych dostępnych na krajowym rynku rozwiązań komunikacyjnych, ale i pozwala na ciągłe poszerzanie oferty VidCom.pl (m.in. o specjalistyczne rozwiązanie wideokomunikacyjne VideoChat, czy oprogramowanie na potrzeby rozwoju oferty narzędzia do produkcji internetowych wideo-platform społecznościowych oraz komercyjnych systemów gromadzenia i udostępniania specjalistycznej wiedzy i informacji).

 

Duży nacisk w roku 2011 został położony również na rozwój działań marketingowych
i informacyjnych, w szczególności tych o wymiarze społecznym. Spośród najbardziej znaczących zrealizowanych przez Spółkę projektów należy wymienić:

  • współrealizację wraz ze Śląskim Kuratorium Oświaty dwumiesięcznego cyklu szkoleń dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz kuratorów z województwa Śląskiego w ramach projektu szkoleniowego „E-nauczyciel, czyli kształcenie kompetencji kluczowych w zakresie e-learningu i cyfrowych narzędzi edukacyjnych”,
  • realizację projektu „Bezpieczna szkoła” wspólnie z Mysłowicką Akademią Internetową i Zespołem Szkół Sportowych w Mysłowicach. Projekt obejmował cykl wykładów na temat bezpieczeństwa poruszania się w Internecie, przepływu informacji, w tym z wykorzystaniem platformy eLearningowej,
  • współorganizację i realizację techniczną cyklu internetowych spotkań Administratorów Bezpieczeństwa Informacji organizowanych przez 2Business Consulting Group Sp. z o.o., ProInfoSec oraz VidCom.pl. Tematy przygotowywane na konferencje opisują zawiłości bardzo popularnego w ostatnim czasie Bezpieczenstwa Informacji – omówienie konkretnych ustaw oraz norm ISO. W każdej konferencji bierze udział kilkudziesięciu Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, reprezentujących instytucje i biznes z całego kraju.

 

Powyżej przedstawiono jedynie wybrane obszary innowacyjnych działań zrealizowanych przez VidCom.pl w przeciągu ubiegłego roku. Jesteśmy przekonani, że obrany przez nas kierunek nieustannego rozwoju Spółki oraz jej oferty produktowej służącej polskiemu biznesowi, jest jedynym właściwym i w kolejnych latach dołożymy wszelkich starań, aby dla naszych Klientów i dla nas samych być jeszcze lepszymi i bardziej innowacyjnymi.

 

Dziękujemy za wyróżnienie.

 

Pozdrawiamy,
Zespół VidCom.pl

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *